“Digital signage” – софтвер за приказ на информации е најефективниот и најбрзиот начин да ги контактирате луѓето преку мрежа од монитори и да им ги пренесете вашите пораки , известувања , реклами …

“Digital signage” – софтверот е идеален начин за пренос на

Информации во хотели , во конференциски сали

Рекламирање во продажни објекти

Претставување на компанијата на прометни места , софтверот ви овозможува да ја презентирате вашата компанија и услугите кои таа ги нуди